Personuppgiftspolicy (PUL)

Hälsobibeln är en del av Newsner, som ägs och drivs av n365 Group Holding AB. Personuppgiftspolicyn avser samtliga varumärken och bolag i koncernen n365 Group Holding AB (n365).

n365 behandlar personuppgifter elektroniskt och de uppgifter som kan komma att behandlas är främst sådana som du direkt eller indirekt lämnar till oss genom att nyttja våra tjänster såsom att prenumerera på våra tidningar eller nyhetsbrev, besöka våra event eller genom att använda våra digitala tjänster, t ex att logga in på särskilda delar av våra hemsidor eller genom att använda någon annan av de webbtjänster vi erbjuder.

Personuppgifterna används bland annat för att fullgöra kundrelationens åtaganden såsom leverans av produkter, fakturering, analys samt för marknadsföring via post, telefon eller digital kommunikation som t ex e-post eller sms. Uppgifterna används även för att ge dig anpassat innehåll i våra digitala tjänster.

Personuppgifter kan komma att uppdateras och kompletteras genom inhämtning från privata och offentliga register vid t ex uppdatering av adressuppgifter. Personuppgifter kan även komma att lämnas ut till andra företag för nödvändig behandling på uppdrag av n365, i samband med t ex tryck, distribution och marknadsföring. Personuppgifter överförs aldrig från Sverige till länder utanför EES.

Dina personuppgifter lagras och används under den tid du har ett aktivt engagemang hos n365 och för en tid därefter då du kan utnyttja fördelarna med att vara registrerad användare av n365.

Dina uppgifter kommer inte att användas på annat sätt än att ge dig tillgång till information och tjänster från n365 eller från tredje part godkänd av n365.

Om du inte vill motta erbjudanden från n365 eller från tredje part godkänd av n365 kan du enkelt avregistrera dig. Alla våra utskick innehåller information om hur du går tillväga.

Du kan även avregistrera dig för framtida marknadsföring eller begära att felaktiga eller ofullständiga uppgifter tas bort eller ändras genom att kontakta n365 på [email protected]

Som kund/prenumerant/mottagare/användare kan du en gång per kalenderår begära kostnadsfri information om dina personuppgifter. Detta gör du genom att inkomma med en skriftlig, av dig egenhändigt undertecknad begäran till:

PUL-ansvarig Newsner
n365 Group Holding AB
Stureplan 4A
114 35 Stockholm

Personuppgiftspolicyn uppdateras vid behov för att följa lagstadgade krav och företagets egen praxis för behandling av personuppgifter.

Denna version uppdaterades 2016-12-27.